© Hannu Pyykkönen, Mikkeli, 2001-2005 (Julkaistu lehdessä: Aamun Koitto – elokuu 2001)

Hannun kotisivu -> Kuvia ja juttuja -> Romania kesäkuussa 2001 (kuvat) -> Romania / Pyhiinvaellus Moldovassa


Pyhiinvaellus Moldovassa / osa 1 / 2

Romanian Moldova

Muinainen Moldovan kuningaskunta jakaantui viimeisimmässä jaossa toisen maailmansodan jälkeen kahteen valtioon. Pääosa jäi Romanian yhteyteen, mutta melkoinen osa alueesta siirrettiin osaksi Neuvostoliittoa Moldavian sosialistiseksi neuvostotasavallaksi. Myöhemmin alkuaan ukrainalainen neuvostojohtaja Nikita Hrustsev vielä hajotti lisää vanhaa kuningaskuntaa siirtämällä 1960-luvulla osan ns. Bessarabiaa (oik. Bassarabiaa) Ukrainalle.

Kaikkien näiden Moldovan osien kehitys Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen on ollut erilainen. Tässä osassa keskitytään lähinnä Romanian puolelle jääneeseen osaan ja seuraavassa osassa sitten Neuvostoliitolle jääneeseen osaan.

Moraalisesti suurin kirkko

Romanian ortodoksinen kirkko on vaikutukseltaan suuri kirkko. Vaikka se ei olekaan jäsenmäärältään (n. 17 milj.) suurin, sitä voidaan hyvällä syyllä pitää moraalisesti suurimpana paikalliskirkkona. Meille suomalaisille tuo perinteeltään ja elämältään rikas sisarkirkko on jostain syystä jäänyt melko tuntemattomaksi, syynä saattaa olla maan sosialistinen historia ja ns. rautaesirippu kuin myös historialliset syyt: kirkkomme slaavilainen menneisyys ja kreikkalainen nykyisyys.

Vaikka Romania kuului toisen maailmansodan jälkeisen ajan ns. kommunistimaiden joukkoon, se silti saattoi nauttia maassaan monista kirkollisista vapauksista ja toimia suhteellisen vapaasti jopa osittain valtion taloudellisesti tukemana. Silläkin oli toisin oma hintansa ja sen sai mm. nykyinen Romanian kirkon patriarkka Teoktist kokea Ceausescun vallan romahdettua. Hän joutui eroamaan virastaan, mutta valittiin sitten takaisin Pyhän Synodin toimesta ja myöhemmin pyysi anteeksi kansalta kommunistiajan virheitä.

Iasi, kirkkojen kaupunki

Romanian puoleinen Moldova sai sijaintinsa puolesta olla hieman rauhallisemmassa ympäristössä kaukana pääkaupungin Bukarestin uudisrakentamisesta ja kiihkeästä yhtenäistämispolitiikasta. Lukuisten kirkkojen Iasi, entinen Moldovan kuningaskunnan pääkaupunki sai elää rauhallisempaa ja seesteisempää elämää kuin moni muu paikka. Se näkyy yhä Iasissa ja sen ympäristössä.

Nykyäänkin Iasissa sijaitsee Moldovan ja Bucovinan metropoliitan istuin (tällä hetkellä metropoliittana Daniel). Alueella ortodoksinen enemmistö on 92 %, toimivia kirkkoja on kymmeniä ja siellä sijaitsee myös lukuisia toimivia luostareita.

Iasi on yleisilmeeltään siisti ja kaunis kaupunki. Liikenne ei ole yhtä kaoottista ja runsasta kuin Bukarestissa, puistoja ja viheralueita on runsaasti ja ne ovat hoidettuja ja kokonaisuutenaan kaupunki antaa itsestään rauhallisen ja siistin kuvan. Helpoimmin Iasiin pääsee junalla Bukarestista noin 6 tunnin junamatka taittuu kelvollisissa junissa, mutta myös suora lento on mahdollista joistakin keskieurooppalaisista kaupungeista, mutta ei vielä Suomesta. Matkustaa voi myös autolla, vaikkakin teiden kunto vaihtelee suuresti. Liikennekulttuuri on tosin melko lailla erilaista suomalaiseen verrattuna ja tiellä voi autojen lisäksi yllättää lehmälauma, hevoset tai vaikkapa perinteinen hevoskärry.

Moldovan suurmies Stefan cel Mare (Stefan Suuri) näkyy yhä katukuvassa ei pelkästään perustamiensa kirkkojen ja luostarien kautta vaan myös niminä ja patsaina. Stefanin merkitys alueelle on monella tapaa ollut merkittävä niin omana aikanaan kuin nykyäänkin kansallisena symbolina ja yhdistäjänä. Hänen vaikutuksensa ja merkityksensä näkyy molemmin puolin rajaa niin Romaniassa kuin Moldovan tasavallassakin.

Tulevaisuuden pyhiinvaelluskohteita

Iasi ympäristöineen sekä Bucovinan alue tulevat tulevaisuudessa olemaan monien ortodoksien pyhiinvaelluskohteita. Näille alueille on keskittynyt valtava määrä ortodoksista historiaa ja upeita kirkollisia pyhiinvaelluskohteita. Monessa luostarissa ja kirkossa on jo aloitettu kunnostamistyöt ja työtä tulee riittämään hamaan tulevaisuuteen, mutta jo nyt luostarien valmiudet ottaa vastaa pyhiinvaeltajia ovat melko hyvät ja perinne pitkä.

Kohteiden valinta on vaikeaa, mutta tämän vierailun osalta ohjelman olivat tehneet moldovalaiset ystäväni, isät Neculai Dorneanu ja Dragos Ghidoarca ja näkemistä riitti. Tutuiksi tulivat niin Iasin upeat kirkot ja katedraalit kuin periteiset moldovalaiset luostaritkin erikoisine kattorakenteineen ja moniosaisine kirkkoineen.

Yksi vaikuttavimmista Iasin nähtävyyksistä on epäilemättä Pyhän Paraskevan, Herran temppeliin tuomisen ja Pyhän Georgios Voittajan muistoille pyhitetty Metropoliitan katedraali ja etenkin kolmen hierarkin (Pyhien Basileios Suuren, Gregorios Nanzialaisen ja Johannes Krysostomoksen) muistolle pyhitetty Trei Ierarhin luostari aivan kaupungin keskustassa.

Upeasti kohokuvioin koristeltu luostarin pääkirkko, metropoliitan katedraali ja Iasin yliopiston teologinen tiedekunta sijaitsevat kaikki keskitetysti toinen toisien läheisyydessä muodostaen toimivan ja todella ortodoksisen hengellisen keskuksen kaupunkiin. Teologikoulutus ja kirkollinen yliopisto-opetus saa näin aidon ortodoksisen leiman ja elävän kirkollisen hengen ja se on vahvasti sidottu oman maan ortodoksiseen perinteeseen. Kirkolla on merkittävä rooli niin opetuksessa kuin kaikkeen siihen liittyvissä tukitoimissa sekä ennen opiskelua että sen jälkeenkin.

Teologikoulutus osa kirkon elämää

Yliopisto-opetuksen ja kirkon yhteistyö näkyykin hedelmällisellä tavalla kaikessa. Iasissa toimii tehokas ja tuottelias kirkollinen Trinitas –julkaisukeskus isä Nicolae Dascalun johdolla kirjapainoineen sekä ortodoksisine radioasemoineen Golian luostarin yhteydessä. Kirkollinen kirjatuotanto on todella runsasta ja niin sisällöiltään kuin myös ulkoasuiltaan korkealuokkaista laatutyötä.

Tehokkaan kirkollisen opetustyön tulokset ovat myös nähtävissä normaalissa seurakuntatyössä. Kirkkoja kunnostetaan, uusia rakennetaan ja seurakuntaelämä on elävää ja vilkasta. Se on olennainen osa moldovalaista elämäntyyliä ja kirkko monine tapahtumineen on mukana useitten ihmisten jokapäiväisessä elämässä. Valmistuneita pappeja lähetetään opiskelemaan mm. Kreikkaan ja Sveitsiin ja tätä kautta myös kirkko avautuu yhä enemmän ulkomaailmaankin.

Romanialainen pappi ja professori, isä Ioan Sauca on hyvä esimerkki Romanian kirkon ”maailmanvalloituksesta” toimiessaan Kirkkojen maailmaneuvoston omistaman Bosseyn ekumeenisen instituutin johtajana Sveitsissä Geneven lähistöllä. Romanian kirkolla onkin merkittävä rooli KMN:n ortodoksisessa edustuksessa eikä se ole samassa määrin kompastellut mm. ekumeniakysymyksissä kuten mm. Venäjän kirkko.

Bucovinan ”luostarillinen arkkipelago”

Bucovinan alueelle sijoittuu monia merkittäviä luostareita. Alueesta kuuleekin käytettävän joskus sanontaa ”luostarisaaristo” vaikkei alue saarilla sijaitsekaan. Eräs merkittävä tutustumiskohde ovat ne alueen luostarit, joiden kirkkojen ulkoseinät on maalattu täyteen hienoja ikoneja. Kukin tällainen luostari on kuuluista omasta erikoisväristään, joka on hallitsevana näissä ulkoikoneissa kuten vihreä Arboressa ja punainen Humorissa.

Nyt oli mahdollista tutustua vain osaan noista upeista historiallisista luostareista. Vaikuttavina jäivät mieleen 1400-luvun lopulla perustettu, sinisestä väristään kuuluisa Voronets, 1400-luvun alussa perustettu keltaisesta väristään kuuluisa Moldovitsa ja 1500-luvulla perustettu violetista väristään kuuluisa Sucevitsa. Vaikuttavia ortodoksisen historian monumentteja kaikki ja joiden historia ja perinteet juontavat kauas kirkkomme historiaan niin Bysantin ajalle kuin sen jälkeisellekin ajalle. Monien luostarien rakentamisaika sijoittuu juuri Bysantin valtakunnan romahtamisen ajoille ja siksi seinämaalauksistakin on nähtävissä tuon ajan kertomuksia mm. Konstantinopolin valtauksesta ja Bysantin keisarin kuolemasta.

Osa kirkon ulkoseinien ikoneista on tuhoutunut pahoin, mutta jäljellä on paljon ikoneja, jotka nähdessään mykistävät kauneudellaan ja vaikuttavuudellaan. Ikoneja kuin myös kirkkojen sisätiloja restauroidaan koko ajan ja työtä tuleekin riittämään tässäkin työssä pitkäksi aikaa.

Neamtsin vaikutusvaltainen luostari

Mutta uutakin rakennetaan. Mm. Neamtsin luostarin alueella rakennetaan uutta kirkkoa niin luostarin kuin etenkin alueella sijaitsevan ortodoksisen koulun ja seminaarin tarpeisiin. Tirgu Neamtsin kaupungin lähellä sijaitseva Neamtsin luostari on vanhin ja ehkä tärkein luostariyhteisö koko alueella. Varhaisimmat erakkoluostarielämän merkit ovat arkeologisissa kaivauksissa ajoittuneet 1000-luvulle ja varsinaisen yhteisöllisen luostarielämän alku sijoittuu moldovalaisen hallitsijan Peter Musatin (1375-1391) hallitusajalle, jolloin hän alkuun pani luostarin puukirkon rakentamisen. Muita Neamtsin luostarin vaiheisiin vaikuttaneita merkittäviä hallitsijoita ovat olleet mm. Aleksanteri Hyvä (1400-luvulla) ja Pyhä Stefan Suuri, joka rakennutti Kristuksen taivaaseenastumisen kirkon vuosien 1485 ja 1497 välillä.

Neamtsin luostarista alkaneella Paisi Velitshkovsin alkuun panemalla hengellisellä liikkeellä on ollut laajoja vaikutuksia. Luostarista on historian saatossa viety ortodoksista sanomaa Paisin oppilaiden toimesta edelleen muualle maailmaan, muihin ortodoksisiin luostareihin mm. Optinaan ja sen vaikutus on näkynyt sitä kautta välillisesti myös Valamon luostarin historiassa ja hengellisessä elämässä. Nykypäivän Valamoonkin Neamtsilla on mielenkiintoinen yhteneväisyys: on olemassa ns. Vanha Neamts ja Uusi Neamts – vanha sijaitsee Romaniassa ja uusi Moldovan tasavallassa, siis kahdessa eri maassa aivan kuten Valamokin.

Neamtsin luostarista on lähtöisin lukuisia merkittäviä Romanian ja Moldovan kirkon merkkihenkilöitä ja opettajia. Muutama vuosi sitten koettiin pääkirkon pihakäytävällä ihmeellinen löytö. Maa alkoi nousta ja savi kupli pintaan keskellä käytävää eikä se lukuisten korjausyritysten jälkeenkään asettunut, vaan jatkoi nousemistaan. Vihdoin viimein maasta löydettiin maatumaton ruumis, jonka alkuperää ei tiedetä. Tämä ”Neamtsin tuntemattoman pyhän” reliikki on nyt luostarin pääkirkossa saanut oman arvokkaan paikkansa ja muistuttaa meitä kaikkia Neamtsin luostarin merkittävyydestä ja pyhyydestä.

Hannu Pyykkönen
(kirjoittaja vieraili Romaniassa ja Moldovan tasavallassa kesällä 2001)


Hannun kotisivu -> Kuvia ja juttuja -> Romania kesäkuussa 2001 (kuvat) -> Romania / Pyhiinvaellus Moldovassa